RCH Onda kassaregister
Med batteridrift för ex torghandeln
KLICKA PÅ BILDEN FÖR MER INFO

 

 

CheckOut+ är framtidens pekkassa som helt integrerar en mycket flexibel egenutvecklad Androidbaserad huvudmjukvara med massor av interna och externa kassafunktionskomponenter Mobilt kassaregister i Casio Rough surfplatta med mobil kortterminal klarar ALLA dina säljmiljöer galant. KLICKA PÅ BILDEN FÖR MER INFO