Casio SE S400 med liten kassalåda perfekt för salonger och butiker med mindre antal inslag dagligen. Journalminnet kan sparas på SD kort

 

 

 

 

 

 

Casio SE S400 med standard kassalåda perfekt för mindre butiker med större antal inslag dagligen. Journalminnet kan sparas på SD kort

 

 

 

 

 

 

Casio SE S400 har samma flerradiga biträdes display som Casio SE S3000 och kunddisplay med text

 

 

 

 

 

 

 Både Casio SE S400 och Casio SE S3000 kopplas samman med Clean Cash kontrollenhet